polski __english __

Nowatorskie narzędzie do zdobywania nowych klientów na rynku szkoleniowym

Rynek szkoleniowy już od wielu lat jest szczelnie zapełniony. Wśród wielu firm oferujących szkolenia z zakresu różnej tematyki trudno jest wybrać ofertę, która w jakiś szczególny sposób przyciągnie naszą uwagę. Wszak oferta bardzo często jest podobna a program szkoleń zazwyczaj identyczny jak w firmach konkurencyjnych. W jaki sposób przyciągnąć uwagę klienta? Jak podkreślić czym się wyróżniamy? Jesteśmy pewni, że sposób w jaki przeprowadzamy szkolenia jest unikalny na rynku! Odpowiedzią może być transkrypcja przykładowej lekcji wchodzącej w zakres szkolenia.

Wiele osób obawia się, że na szkoleniach przekazywana jest wyłącznie sucha wiedza omawiana nieprzystępnym językiem, a klient jest traktowany bezosobowo i szablonowo, że brak jest zindywidualizowanego podejścia i elastyczności szkolenia. Transkrypcja pojedynczej lekcji może rozwiać podobne wątpliwości.

Transkrypcja przykładowej lekcji pozwoli zaprezentować umiejętności wykładowców, ich wiedzę merytoryczną, język jakim się posługują w odniesieniu do danej grupy odbiorców (przykładowo innym językiem zwracamy się do osób, które biorą udział w kursie z zakresu podstaw obsługi komputera, a zupełnie innym rozmawiamy z uczestnikami kursu dotyczącego rozwiązań Cisco), czy uwzględniane są pytania uczestników dotyczące danego zagadnienia, i czy odpowiedzi na poruszone kwestie są wyczerpujące, i tym podobne.

Wykonanie transkrypcji z całej serii szkoleń może ułatwić również w późniejszym okresie przygotowanie skryptów dla uczestników, może być również narzędziem badawczym pozwalającym na ocenę kompetencji wykładowców zewnętrznych. Użyteczność transkrypcji można wykorzystać więc nie tylko jako narzędzie promocyjne, ale również jako instrument zarządzania i HR-u.

Transkrypcja więc może być potężnym narzędziem marketingowym i dość unikalnym na silnie konkurencyjnym rynku.
Wiecej opinii naszych klientów na naszej stronie:
www.transkrypcje-krakow.pl/rekomendacje/