Jak skutecznie opracować materiały zebrane w badaniach socjologiczno – etnograficznych?