polski __english __

Jak skutecznie opracować materiały zebrane w badaniach socjologiczno – etnograficznych?

W badaniach socjologicznych czy etnograficznych wykorzystywanych jest wiele narzędzi służących jako metody badawcze. Jednym z najistotniejszych to oczywiście obserwacja i obserwacja uczestnicząca, dodatkowo często wykonywane są tak zwane notatki terenowe, te ostatnie często są nagrywane ze względu na dużą dostępność urządzeń nagrywających, która są dziś niemal w każdym telefonie komórkowym. Przeprowadzane są również badania terenowe, a wreszcie wywiady przeprowadzone w ramach takiego badania.

Po wykonaniu odpowiednich czynności, które zazwyczaj są bardzo intensywne i zajmują niemal cały dzień, badacz, czy też grupa badaczy, powracają do macierzystej jednostki naukowej/badawczej z ogromną ilością materiałów, które w dużej części mają formę nagrań. Aby poddać je dokładnej analizie niezbędne jest przepisanie wszystkich notatek w formie nagrań oraz wywiadów. Okazuje się jednak, że samo przepisywanie zajmuje ogromną ilość czasu, szczególnie jeśli badacze nie dysponują odpowiednimi narzędziami do wykonania transkrypcji.

Dobrym rozwiązaniem w takim przypadku jest zlecenie transkrypcji materiałów firmie zewnętrznej, co pozwoli na zaoszczędzenie czasu, nerwów i szybsze przystąpienie do analizy zebranych materiałów, które są w tej chwili pozbawione zniekształceń i przygotowane w formie umożliwiającą dokładną ich syntezę.

Jeśli wywiady są nagrywane za pomocą kamery, możliwe jest również zlecenie firmie transkrypcyjnej zapisywanie nie tylko „słyszalnych” emocji, takich jak śmiech, smutek, płacz, zdenerwowanie, krzyk, ale również zanotowanie interakcji zachodzącymi między uczestnikami wywiadu jak i między uczestnikami wywiadu a prowadzącym wywiad.

Zapis takich emocji i interakcji znacznie skraca pracę nad wnioskami z wywiadu czy badania, a także możliwe jest na tym etapie również łączenie kilku różnych badań, pozwalających na wyciągnięcie szerszych wniosków niż pojedyncza realizacja.
Wiecej opinii naszych klientów na naszej stronie:
www.transkrypcje-krakow.pl/rekomendacje/