polski __english __

Transkrypcje do sądu

TRANSKRYPCJE DO SĄDU


Sądy cywilne, gospodarcze i karne rozpatrują w Polsce kilkadziesiąt tysięcy spraw rocznie. Niektóre postępowania trwają krótko i rozpatrywane są na jednym posiedzeniu, inne toczą się przed sądami całymi latami. Wiele osób skarży się na przewlekłość postępowania spraw, należy pamiętać, iż niewątpliwie jednym z najbardziej istotnych czynników, które przesądzają o długości postępowania jest ilość dowodów zgromadzonych w sprawie. Im więcej dowodów niebudzących wątpliwości, tym szybciej sąd orzeknie w danej sprawie wyrok.

W niektórych rozprawach sądowych, jako dowód w sprawie, przedstawiane jest nagranie rozmowy lub określonych zdarzeń. W polskim sądownictwie dopuszczalne jest dołączenie takiego dowodu, jednak nie jako jedynego, a jednego z nich, popartego na przykład zeznaniami świadków, opiniami i zaświadczeniami lekarskimi, dokumentami i tym podobne. Mimo jednak, iż samo nagranie jest załącznikiem do pozwu polskie sądy zazwyczaj wymagają, aby do nagrania była dołączona tak zwana transkrypcja sądowa.

Transkrypcja do sądu jest to wierne odtworzenie nagrania w formie pisemnej. Zawierają nie tylko samo odtworzenie rozmowy, ale również, w zależności od dokładności i stawianych wymagań, uwzględniają również emocje wypowiadających się, hałasy i inne dźwięki mające istotne znaczenie dla zrozumienia kontekstu wypowiedzi, a także odgłosy pochodzące z tła. Często tak wysoka dokładność jest niezbędna, aby sąd z transkrypcji sądowej mógł bezpośrednio odczytać cały kontekst wypowiedzi, lub kontekst uzupełniony o odpowiednio zapisane dźwięki i odgłosy. W takim wypadku można bezpośrednio odwołać się do danego fragmentu transkrypcji do sądu, bez konieczności odtwarzania nagrania i odszukiwania w nim odpowiedniego fragmentu.

Transkrypcje do sądu prócz wyżej wymienionych wymagań zawierają również szereg innych szczegółów istotnych dla uwzględnienia takiego dowodu w sprawie. Są to między innymi oznaczenia współczynników czasowych, pozwalających na łatwe odnalezienie danego fragmentu w nagraniu lub odpowiednie oznaczenia osób występujących w nim, aby bezpośrednio zidentyfikować osobę wypowiadającą daną kwestię, okazującą pewne emocje lub wykonującą pewną czynność, jeśli jest to na przykład trzaśnięcie drzwiami, stłuczenie talerza i tym podobne.

Odpowiednio przygotowana transkrypcja do sądu, będzie z pewnością uwzględniona jako dowód w sprawie, musi być jednak ona wykonana w sposób prawidłowy. Transkrypcję do sądu można wykonać samodzielnie. Polskie prawo nie reguluje tego, tak jak w przypadku na przykład tłumaczeń, które muszą być wykonane przez tłumacza przysięgłego znajdującego się na liście tłumaczy uprawnionych do wykonywania danego zlecenia, lub biegłych, których do danej sprawy powołuje sąd, ze względu na ich ekspercką wiedzę w danej tematyce, lecz aby mieć pewność, że została transkrypcja do sądu została prawidłowo i dokładnie sporządzona warto powierzyć zrealizowanie jej profesjonalnej firmie, która ma w tym kierunku odpowiednie doświadczenie.

Leave your response
Wiecej opinii naszych klientów na naszej stronie:
www.transkrypcje-krakow.pl/rekomendacje/