polski __english __

Każe czy karze?

Zapis obu powyższych słów często jest mylony ze sobą ze względu na ich identyczną wymowę. Jednak źródła obu wyrażeń są całkowicie różne.

Każe – pochodzi od słowa kazać, czyli coś zlecać, nakazywać

Karze – pochodzi od słowa kara, czyli… To już każdy z nas wie.

Aby prawidłowo zapisać słowo karze/każe należy przeanalizować zdanie i wprowadzić odpowiednią odmianę słowa karze/każe, wtedy zazwyczaj bez trudu można się domyślić, czy chodzi o nakaz czy o ukaranie. I tak:

– Ona nam to każe. (Ona nam to kazała.)

– Ona nas karze. (Ona nas karała.)

Oczywiście podobne wnioskowanie należy przeprowadzić przy słowach pochodnych od słów karze/każe z przedrostkami u- czy po-.

Pokarze/ukarze – da karę

Pokaże/ukaże – czyli pokazuje (w czasie przyszłym)

Leave your response
Wiecej opinii naszych klientów na naszej stronie:
www.transkrypcje-krakow.pl/rekomendacje/