polski __english __

TRANSKRYPCJE ROZPRAW SĄDOWYCH

TRANSKRYPCJE ROZPRAW SĄDOWYCH

Transkrypcje rozpraw sądowych wykonuje się w celu wiernego i rzetelnego udokumentowania rozprawy w formie zapisu tekstowego. W ten sposób wykonywano pierwsze zapisy rozpraw sądowych przed wprowadzeniem innych metod zapisów, takich jak zapis dźwiękowy lub zapis obrazu i dźwięku.
Początkowo, ze względu na konieczność wykonania zapisu rozprawy w czasie toczącej się sprawy używano skrótowych i symbolicznych zapisów graficznych zwanych stenografią. Dzięki stenografii przebieg rozpraw można było zapisać w sposób szybszy i bardziej zwięzły niż przy użyciu tradycyjnego zapisu pisemnego. Stenopis miał jednak tę wadę, iż odczytać mogły go jedynie osoby znające dany typ stenografii, dla potrzeb osób nieznających jej stenogram należało kolejny raz transkrybować, aby zapisać go w łatwiejszej do odczytania formie.

Wraz z rozwojem technologii stenografię zastąpiono zapisem w postaci dźwięku, a dziś w postaci zarówno dźwięku i obrazu. Rozwiązanie to umożliwia zachowanie absolutnej dokładności przy rejestrowaniu rozprawy sądowej, ale jednocześnie nie jest to zbyt dogodne rozwiązanie w przypadku, jeśli chcemy odnaleźć w nagraniu interesujące nas fragmenty wypowiedzi świadków lub zarządzenia sądu, z tego powodu zapis tekstowy w postaci transkrypcji rozpraw sądowych nadal jest cennym źródłem informacji niezbędnym na przykład przy przygotowywaniu się do kolejnej rozprawy sądowej. Zwłaszcza ceniony jest zapis tekstu w postaci elektronicznej, na przykład dokumencie wordowskim, który znacznie ułatwia wyszukanie konkretnych wyrazów, nazw, nazwisk oraz innych słów kluczy będących przedmiotem naszego zainteresowania.

Wiele sądów, wraz z wprowadzeniem zapisu obrazu i dźwięku rozprawy zrezygnowało z prowadzenia pełnego protokołu na rzecz protokołu skróconego, który zawiera niewiele informacji i często ogranicza się wyłącznie do zapisu imion i nazwisk stron, reprezentantów stron, świadków zaznaczenia godziny i minuty rozpoczęcia zadawania pytań przez daną stronę oraz zapisu postanowienia sądu. Niewielu sędziów nadal dyktuje pełne protokoły w czasie rozprawy, jednak nawet one nie są wiernym odzwierciedleniem wypowiedzi, a jedynie zapisywane są ich skrócone formy często w postaci równoważników zdań.

Na życzenie i wniosek stron można w sądzie zamówić transkrypcję wybranego fragmentu lub całej rozprawy. Z praktyki wielu kancelarii prawnych wynika, iż transkrypcje te nie mają takiej jakości i dokładności, jakiej oczekują prawnicy.

Rozwiązaniem może być zamówienie transkrypcji sądowej w firmie komercyjnej. Wykonanie takiej transkrypcji rozprawy sądowej może być oparte o nagranie rozprawy wydanej przez sąd z akt zapisu dźwięku i obrazu na wniosek strony lub na podstawie nagrania własnego wykonanego przez stronę za zgodą sądu na własnym urządzeniu rejestrującym.

Wiele kancelarii prawnych wybiera to ostatnie rozwiązanie, ponieważ wybór firmy zajmującej się wykonywaniem transkrypcji i mającej doświadczenie w realizowaniu transkrypcji rozpraw sądowych gwarantuje otrzymanie transkrypcji o najwyższej jakości zgodną zarówno z standardami dokładnej transkrypcji jak i wymogami sądów i kancelarii prawnych dotyczącej specyfiki transkrypcji rozpraw sądowych.

Leave your response
Wiecej opinii naszych klientów na naszej stronie:
www.transkrypcje-krakow.pl/rekomendacje/