polski __english __

Jak zapisywać liczby w transkrypcjach

Przy zapisywaniu liczb i cyfr w transkrypcjach przede wszystkim zalecam podejście zdroworozsądkowe i nie dążenie do nadmiernego minimalizmu.

Liczby zapisujemy cyfrowo zawsze jeśli występuje przy nich jednostka miary, na przykład 30 kilogramów. Jeśli owej jednostki nie ma to możemy zapisać je i liczbowo i słownie.

Czyli:

– To ile tam było kilo?

– A ja wiem? Trzydzieści? / A ja wiem? 30?

Liczbowo możemy również zapisać ilość dni, miesięcy itd. Natomiast lata bezwzględnie zapisujemy liczbą, chyba że w wypowiedzi dany rok został podzielony przez jakieś wtrącenie, wtedy bezpieczniej i logiczniej zapisać jest ją słownie.

Na przykład:

– To był rok dwutysięczny chyba drugi?

Natomiast niedopuszczalny jest zapis:

– Ze 2 razy mi się to zdarzyło.

W takich przypadkach zawsze zapisujemy liczbę słownie, czyli:

– Ze dwa razy mi się to zdarzyło.

Leave your response
Wiecej opinii naszych klientów na naszej stronie:
www.transkrypcje-krakow.pl/rekomendacje/