Uncategorized

30 maja 2022

Także; tak, że; tak że

– Marek także zrobił projekt, ale zrobił go tak, że nie było ani jednego błędu.Tak że wygrał. I tak trzykrotnie użyliśmy zbitki słownej „także”, która w wymowie prawie niczym się nie […]
30 maja 2022

Wy, Tobie, Ciebie, itd. Czy raczej wy, tobie, ciebie, itd.?

Zaimki osobowe piszemy wielką literą w korespondencji bezpośredniej lub jeśli chcemy okazać szczególny szacunek odbiorcy. Pamiętajmy jednak, że transkrypcja jest szczególną formą zapisu rozmowy, która nie […]
30 maja 2022

Pewna pani pewnej pani…

– Wie Pani co, tamta pani powiedziała, że… W przykładowym zdaniu mamy dwukrotnie zapis słowa pani, ale raz wielką, a raz małą literą. Czym oba słowa się różnią? Ano właśnie, paniami! […]
30 maja 2022

Badania marketingowe – między wywiadem a analizą danych

Jak wiadomo ankieta i wywiad są najpopularniejszymi narzędziami wykorzystywanymi w badaniach marketingowych i badaniach rynku. Różnica pomiędzy ankietą a wywiadem jest dość oczywista, pozwolę sobie jednak […]