polski __english __

„dlatego że”, czy „dlatego, że”

Wiele osób ma problem z zapisaniem „dlatego że”, stosowana jest również różna pisownia, ponieważ wszystko zależy od akcentu. W transkrypcji mamy o tyle ułatwione zadanie, że słyszymy a jaki sposób dana zbitka słowna została wypowiedziana.

I tak jeżeli osoba wypowiadająca się mówi „dlatego że” niemal jednym tchem stosowana jest zwykle pisownia z przecinkiem przed „dlatego” i już bez przecinka przed „że”.

Czyli:

– Nie, nie rozumiem, dlatego że to nie jest takie oczywiste.

W tym przypadku „dlatego że”, jest niemal synonimem „bo”, warto zapamiętać to porównanie. Po podstawieniu „bo” zdanie nadal ma sens i oddaje tę samą myśl.

– Nie, nie rozumiem, bo to nie jest takie oczywiste.

Ale w przypadku, kiedy po słowie „dlatego” występuje w wypowiedzi mikropauza przed wypowiedzeniem „że”, wtedy stosujemy pisownię bez przecinka przed „dlatego” (na który jest położony wyraźny akcent) a z przecinkiem przed „że”.

Czyli:

– Zrobiłam to właśnie dlatego, że ktoś musiał to zrobić.

Tutaj już nie moglibyśmy użyć zamiennika „bo”, ponieważ powstałoby bezsensowne zdanie:

– Zrobiłam to właśnie, bo ktoś musiał to zrobić.

W tym zdaniu wyraźnie brakuje słowa „dlatego”. Zdanie zawierające „dlatego, że” można zastąpić zdaniem zawierającym „z tego powodu, ponieważ”.

– Zrobiłam to właśnie z tego powodu, ponieważ ktoś musiał to zrobić.

Tutaj również w zbitce słownej „z tego powodu, ponieważ” występuje przecinek dokładnie w tym samym miejscu, w którym wystąpiłby przy „dlatego, że”.

Wymienione porównania i podstawienia powinny ułatwić państwu wybór właściwego zapisu „dlatego że” lub „dlatego, że”.

Leave your response
Wiecej opinii naszych klientów na naszej stronie:
www.transkrypcje-krakow.pl/rekomendacje/