polski __english __

Na samym początku Państwa nagranie trafia do specjalnego programu, który jest sercem naszej firmy.  Program ten liczy długość nagrania i na podstawie oceny pracochłonności oraz wymaganego terminu przyporządkowuje nagranie do pracownika, który może spełnić zaprogramowane wymogi. Program ten pozwala nam zaoszczędzić wiele czasu ponieważ przy kilkudziesięciu pracownikach i przy dużej ilości równolegle prowadzonych projektów sprawne zarządzanie zleceniami jest dużym wyzwaniem.

Następnie Państwa plik wraz z wymogami trafia do konkretnego pracownika. Osoba ta jest wyposażona w odpowiednio przystosowany edytor tekstu oraz program odtwarzający pliki dźwiękowe, który pozwala na wstawianie znaczników i sprawną nawigację po nagraniu.

Sama transkrypcja tak jak Państwo podejrzewają polega na bardzo dokładnym wsłuchiwaniu się w ścieżkę dźwiękową i przepisywaniu tego co się usłyszy do dokumentu tekstowego. Czasami konieczne jest kilkukrotne przesłuchanie danego fragmentu aby go zrozumieć. Zdarzają się również przypadki że po zakończeniu transkrypcji wracamy do niezrozumiałych miejsc aby przeanalizować je jeszcze raz.

Fragmenty całkowicie niezrozumiałe oznaczamy znacznikami czasowymi w formacie (ns – gg:mm:ss) więc klient jeśli chce może we własnym zakresie te miejsca przesłuchać i uzupełnić. Nie zdarzyło nam się, żeby przy gorszej jakości nagraniu ktoś nam zarzucił, że czegoś nie dosłyszeliśmy.

Transkrypcja kojarzy się większości osób ze 100% odwzorowaniem nagrania w formie tekstu i tego przeważnie wymagają od nas klienci. Jednakże możemy zrobić transkrypcję o takiej dokładności jaką tylko klient sobie wymyśli. Na przykład możemy wykonać notatkę, czyli krótki hasłowy raport lub skracanie wypowiedzi do głównego sensu. Z drugiej strony możemy również wykonać transkrypcję pełną z zaznaczeniem akcentów, przerywników, pauz i wszystkiego co tylko możliwe. Jesteśmy otwarci na sugestie i potrzeby klientów.

Aby zachować spójność transkrypcji jednym nagraniem zajmuje się jeden przepisujący.

Po zrobieniu całej transkrypcji to jednak nie koniec pracy. Transkrybent ma obowiązek przesłuchać jeszcze raz nagranie pod kątem sprawdzenia czy nic mu nie umknęło. Poprawioną transkrypcję przesyła do naszego centrum, które dobiera odpowiedniego korektora. Korektor jeszcze raz wszystko sprawdza przesłuchując kolejny raz nagranie. Dzięki zaangażowaniu dwóch osób oraz szczegółowym procedurom udało nam wyeliminować praktycznie wszystkie pomyłki.

Korektor po wykonaniu korekty odsyła plik, który następnie jest przez naszą centralę porównywany z plikiem przepisanym przez transkrybenta, liczona jest ilość znaków przepisana przez pracownika, ilość znaków poprawiona przez korektora, oraz finalna ilość znaków w transkrypcji, która jest przekazywana klientowi. W ostatnim etapie nasz program wysyła wiadomość mailową do klienta z gotową transkrypcją.
Wiecej opinii naszych klientów na naszej stronie:
www.transkrypcje-krakow.pl/rekomendacje/